בעיות פותרים בדיבורים ! פנו אלינו לםני שמאוחר מידי !

דד

אז מה היה לנו בכתבה:

דד